Ters Osmoz Teknolojisi;

mikrop_movie2

Ters osmoz sisteminde; su, yüksek basınç ile membranlar üzerindeki gözeneklerden geçmektedir. Bu işlem sırasında suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak drenaj edilir. Bu işlem sayesinde filtrasyon sistemlerine göre daha iyi su kalitesi elde edilebilmektedir. Ters osmoz sistemlerinin şasesi paslanmaz veya epoksi korumalı karbon çelikten üretilebilir. Ters osmoz membranları ile, tüm çözünmüş tuzlar, inorganik moleküller, molekül ağırlığı büyük olan organik moleküller giderilmektedir. Suyun molekül yapısında %90-99.5 oranında filtrasyon yaparak çeşitli ham su kaynaklarından (kuyu, deniz, nehir vb.) saf su elde edilmesini sağlar. A.O. Smith evsel ve endüstriyel alanlarda size özel çözümler sunmaktadır.

Ters Osmoz Sistemleri Kullanım Alanları

 • İçme suyu üretimi
 • Alkolsüz bira üretimi
 • Meyve suyu ve meşrubat sanayi
 • Enerji santralleri
 • Kimya sanayi
 • İlaç sanayi
 • Deniz suyundan şehir ve kullanma suyu üretimi

Side Stream Membran Teknolojisi;

Side Stream R.O. Membran tekonlojisi, A.O.Smith tarafından üretilen yenilikçi ve özel bir teknolojidir. Side Stream R.O. Membran, patentli MLSB Screw-type Teknolojiyi içermektedir.

MLSB (Çok katmanlı, tek torbalı) membran dikey içeri akış ve konsantre su yönüne; daha uzun ve dar iç akış yoluna ve sonuç olarak 2.8 kat daha yüksek yüzey akış oranına sahiptir. Daha yüksek akış oranı R.O. membranın yüzey yıkamasının (flush) etkisini güçlendirir, konsantre kutuplaşmanın, membran tıkanmalarının, kireç oluşumunun, atık suyun oranını düşürür ve tuz giderim oranını arttırır.

Side Stream R.O. Membrane, diğer evsel membranlara nazaran geri dönüşüm oranını yaklaşık %50 oranında arttırır ve atık su oranını 56% oranında azaltır.

MLSB Screw-type Teknolojisiyle birleşen Side Stream R.O. Membrane evsel membranların %70 oranına karşılık, %85-90 oranlarıyla dünyanın en yüksek kullanım oranına sahiptir.

Patentli Tam Yıkama (full flush) özelliği ile, standart su arıtma cihazlarının tankı doluyken konsantre suyun membrandan atılamaması ve sonucundan membran kireçlenmesi ve kirlenmesi sorununu çözmektedir. Optimal yıkama tasarımı yıkama sonucu atık oranını %56 oranında zaltmakta ve membranın kullanım ömrünü 1.5 kat arttırmaktadır.

Avantajları

 • Daha Az Atık Su: Atık su oranını %56 azaltarak enerji tasarrufu, çevresel koruma ve düşük karbon yaşama katkı sağlar;
 • Daha Çok Saf Su: Saf Su üretimini %66 arttırarak, daha yüksek verim ve kullanım faydası sağlar;
 • Yüksek Tuz Giderimi: Tuz Giderim oranı, evsel membranlarda olabilecek en yüksek seviyelerde %95 ve üzerinde olmaktadır;
 • Uzun Kullanım Ömrü: Daha az konsantre kutuplaşma ile membrana daha düşük kirlenme riski sağlarken membranın daha uzun ömürlü olmasını sağlar;
 • Sağlam Yapı: Koç darbesi koruması ve özel tasarımı ile yanlış kurulum yapılmasına izin vermeyen özal tasarıma sahiptir;
 • Daha İyi Conta Sistemi: İkili O-ring tasarımı tamamen sızıntılara önlem olarak geliştirilmiştir ve saf su kalitesini garanti etmektedir;
 • Kompakt Ölçü: %10 daha küçük, kompakt ve hafif tasarım.

sidestreamlilyikonlar

MBR Teknolojisi;

Membran biyoreaktör (MBR), Biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş şeklidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, ayırma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Membran biyoreaktör (MBR) ile azot giderimi de yapılabilmektedir. Konvansiyonel arıtım metotlarının bir takım dezavantajlarını ortadan kaldıran bu sistemler geleceğin ileri arıtım teknolojileri arasında önemli bir yere sahiptir. MBR arıtım prosesi konvansiyonel biyolojik arıtım prosesleri ile karşılaştırıldığında düşük biyolojik parçalanabilirliğe sahip olan atıklar için yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderim verimliliğine sahiptir. Ayrıca MBR sistemleri konvansiyonel sistemlerden çok daha az yer kaplarlar. Özellikle MBR tekniğinin kullanıldığı durumlarda yüksek arıtım verimliliğinin yanı sıra biyolojik arıtmada çökeltme havuzuna gerek kalmadığı gibi havalandırma havuzu da konvansiyonel yöntemde olması gerekenin üçte biri kadar büyüklükte tasarlanabilir, böylece toplam yerleşim ve inşaat alanında % 70’in üzerinde tasarruf sağlanır. Biyolojik reaktör negatif basınçta çalışan daldırma tip membran filtre veya pozitif basınçta çalışan filtreler olarak uygulanabilen teknik ile biyolojik arıtmadaki atık su 0,2 mikron büyüklüğünde gözenekleri olan filtre dokusundan geçirilir. Atık suda bu büyüklüğün üzerinde bulunan tüm katı maddeler tutulurken hemen hemen hiç katı madde ve mikroorganizma içermeyen atık su geri kazanılır. Membran filtre dokusu üzerinde biriken atıklar, arıtılmış atık suyla yapılan periyodik ters yıkama ve kimyasal temizleme süreçleriyle fiziksel ve kimyasal olarak filtreden sökülür. Bu atıklar tekrar biyolojik arıtma sürecine alınır.

MBR Kullanım Alanları

 • Gri su arıtma sistemleri
 • Evsel ve endüstriyel atık suların ileri arıtımı
 • Yüksek kirlilik içeren suların arıtımı
 • Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar
 • Atık sulardan sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
 • Konvansiyonel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz kaldığı projeler
 • Kapasite artışlarında atık su arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
 • Yüksek su tüketimi olan proseslerde atık suyun geri kazanımı

Nanofiltrasyon Teknolojisi;

Nanofiltrasyon-membran por büyüklüğü 0,001 mikrondur ve uygulanan basınç daha yüksektir. Bu sistem tüm bakteri, virüs ve kistleri arındırabilmektedir. Nanofiltrasyon aynı zamanda sudan alkaliniteyi de ayırmaktadır. Bu nedenle elde edilen su korozif yapıda olabilir. Nanofiltrasyon, suda sertliğe neden olan mineralleri de ayırdığından nanofiltrasyon membranları yumuşatıcı membranlar olarak da bilinmektedir. NF; demineralizasyon, renk giderimi, COD giderimi, atık su geri kazanım ve desalinasyon yerinede kullanılabilmektedir.

Nanofiltrasyon Sistemleri Kullanım Alanları

 • Gıda endüstrisi 
 • Yeraltı suyu
 • Yüzey suları
 • Temiz su temini

Ultrafiltrasyon Teknolojisi;

Kaynak ve içme suları arıtımında önemli avantajlara sahip membran çözümlerinden biri olan Ultrafiltrasyon sistemleri 0,01 mikron por çapına sahip membranlar sayesinde hiç bir kimyasall madde kullanımına gerek kalmadan suyunuzdan bulanıklık, bakteri, kolloid ,silt, virüs ve organik maddelerin gideriminde yüksek verimli bir filtrasyon sağlamaktadır.

Ultrafiltrasyon Sistemleri Kullanım Alanları

 • Gıda endüstrisi
 • Oto yıkama ve çamaşırhane sularının geri kazanımı
 • Kimyasallar ve atık sular
 • Reverse osmosis (Ters Osmoz) öncesi ön arıtım yapılması.
 • Hassas filtreleme gereken sular
 • Açık kapalı su devreleri.
 • Endüstriyel katı sıvı ayırma saflaştırma süreçleri
 • Mikroorganizmalardan arındırılmış su sağlanması

A.O. Smith ürün uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için…