Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma cihazları suda bulunan ve sertliğe sebep olan Kalsiyum (Ca+) ve Magnezyum (Mg+) iyonlarının sudan ayrılması için kullanılmaktadır. Su yumuşatma işlemi, kimyasal arıtım kısmına giren iyon değişim prensibine dayalı bir işlemdir. Filtre malzemesi olarak sentetik reçinelerin kullanıldığı iyon değişimi işlemi; sertliğe sebebiyet veren (Ca+) ve (Mg+) iyonlarını içeren suyun sodyum bazlı katyonik bir reçineden geçirilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu geçiş sırasında suda bulunan Ca ve Mg+ iyonlarının reçineye bağlı Sodyum (Na+) iyonları ile yer değiştirmesi sayesinde su yumuşatma işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Su yumuşatma işlemi sırasında reçine yatağından geçen sert suyun içindeki mineraller yavaş yavaş reçinenin üzerini kaplar. Reçine tanelerinin yüzeyleri sert su mineralleriyle tamamen kaplanana kadar su yumuşatma işlemi devam eder. Reçinelerin üzeri tamamen kaplandığında sertliği tekrar alabilmesi için taneciklerinin üzerindeki sertlik iyonlarından kurtulup tekrar sodyum iyonlarıyla yüklenmeleri gerekmektedir. Yapılan bu işleme rejenerasyon işlemi denmektedir. Su içerisindeki Kalsiyum ve Magnezyum Reçineye tutunur.

tank2

Su Yumuşatma Cihazı Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Kullanılacak reçine miktarına göre tank seçiminin yapılması,
 • Kullanılacak reçine miktarının belirlenmesi,
 • Suyun sertlik değerine göre pik debi ve nominal debinin hesaplanması,
 • Tank içerisinden geçen suyun hızının uygun seçilmesi,
 • En önemlisi suyun yumuşatılmasına ters etki oluşturan sebeplerin yumuşatma öncesi ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Yumuşak Su Kullanım Alanları

 • Gıda endüstrisi
 • Reverse osmosis öncesinde ön arıtma sistemi
 • Kimya endüstrisi
 • İlaç endüstrisi
 • Yüzey suyu arıtımı
 • Yeraltı suyu arıtımı
 • Temiz su temini
 • Kazan besleme suyu öncesinde ön arıtma sistemi

Deiyonizasyon sistemleri

Deiyonizasyon arıtma sistemleri yüksek kalitede saf su gereksinimi olan cam sanayi, laboratuvarlar, ilaç sanayi, kozmetik, tekstil ve enerji sektörü gibi endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere projelendirilir. İşlem görmemiş ham sularda negatif yüklü anyon ve pozitif yüklü katyonlar bulunmaktadır. Deiyonizasyon işlemi yapan üniteler katyonik iyonların giderilmesinde katyonik ünite anyonik iyonların giderilmesinde ise anyonik ünite olarak adlandırılır. Bazı durumlarda katyon ve anyonların aynı ünitede giderimi yapılır bu tip üniteler karışık yataklı iyon değiştirici (Mix-Bed) olarak adlandırılır. Bu ünitede su öncelikle katyonik reçineden geçirilerek pozitif yüklü iyonların hidrojen iyonları ile daha sonra anyonik reçineden geçirilerek negatif yüklü iyonların hidroksit iyonları ile yer değiştirmesi sağlanır. Böylece yüksek oranda saf su elde edilir. Kullanım sonucu reçinelerin doygunluğa ulaşarak işlem verimi azalır bu durumda katyonik reçine asit ile anyonik reçine kostik ile rejenere edilir. Rejenerasyon işlemi sayesinde reçineler azalan verimi geri kazanır. Deiyonizasyon işlemi, su kalitesi ve ekonomisi, iyon değiştirme tipi ve rejenerasyon şekli gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Deiyonizasyon sistemleri kullanım alanları;

 • Otomotiv Sektöründe
 • Saf Su İhtiyacının Yoğun Olduğu Endüstriyel Tesislerde
 •  Kimya Ürünlerinde
 • Kozmetik Ürünlerde
 • İlaç Sanayinde
 • Yüzey Kaplama İmalathanelerinde
 • Dealkalizasyon sistemleri

Dealkalizasyon sistemleri;

Suyun alkalitesi pH’ın suda bulunan karbonat ve bikarbonatlar sebebiyle yükselmesi olayıdır.
Alkalitesi yüksek olan suların kullanımı sırasında oluşan beyaz çökelti ve benzeri sorunlar sebebiyle prosesinde saf suya gereksinim duyan tekstil, kozmetik, ilaç ve enerji sektörü gibi pek çok sektörün iş kalitesi olumsuz yönde etkilenir. Sudaki sertliğin giderilmesi sodyum bazlı reçineler ile yapılırken sudaki alkalitenin giderilmesinde karbonat ve bikarbonat seçici anyonik reçineler kullanılır.

Dealkalizasyon sistemleri yumuşatma sistemlerinden önce kurularak yumuşatma sisteminizin iş yükünü ve tuz sarfiyatını azaltırken ayrıca kullanılacak kimyasallarında %6-8 oranında azalmasını sağlar. Böylece sistem verimliliği ve kullanım süresi arttırılır.

A.O. Smith ürün uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için…