Dozaj sistemleri

Endüstriyel pek çok alanda içme ve proses suyu temininde uygulanan kimyasal dozaj sistemleri su kalitesini istenilen düzeye getirmektedir.

A.O. Smith, gıda, kozmetik ve deri sanayi, kimya endüstrisi, su arıtma sektörü, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi su kalitesinin mühim olduğu alanlarda ihtiyaç duyulan kaliteli su temini için çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kimyasal dozaj sistemleri projelendirmektedir.

Gerekli kimyasalın istenilen miktarlarda dozlanması için dozaj pompaları, debiye ve sistemden iletilen sinyale bağlı olarak çalışmaktadır. Su arıtımında özellikle filtrasyon sistemlerinde gerekli şartlandırmanın isabetli biçimde gerçekleşmesi için kimyasal dozajlamadan faydalanılır. Bu uygulamalarda kullanım amacına bağlı olarak değişkenlik gösteren sensör, prop, debimetre, sayaç, özel prop tutucu gibi dozajlama ekipmanları kullanılmaktadır.

Ozon Sistemleri

Ozon sistemleri içme sularının dezenfeksiyonu için kullanılan, ileri teknoloji sistemlerinden biridir. Suya O3 vererek sudaki biyolojik kirliliğin giderimini sağlar. A.O. Smith uzman mühendislerinin çeşitli analizler neticesinde projelendirdiği ozon sistemleri suyunuzun gereksinimi ile orantılı olarak otomatik dozlanır.

A.O. Smith ürün uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için…