Mobil İçme Suyu Arıtma Sistemi | Fas

10 m3/saat
Bu projemizde öncelikle A.O. Smith laboratuvarlarında test ettiğimiz ham suyun içeriğinde bulunan toplam çözünmüş tuz miktarının içme suyu standartlarının üzerinde olduğu tespit edildi.  Kuyudan elde edilen ham suyun standart içme kalitesine getirilmesini sağlamak amacıyla projelendirdiğimiz 10 m3/saat kapasiteli mobil içme suyu arıtma sisteminde kum filtrasyon, reverse osmosis ve ultraviole arıtma sistemleri kullanıldı.
A.O. Smith’in konusunda uzman proje mühendisleri tarafında dizayn edilen mobil arıtma sisteminde su ilk aşamada kum filtresinden gecerek içerisindeki partiküler maddelerden arındırılır ve  5 mikronluk hassas filtrasyon sistemine ulaşır. Hassas filtrasyon sisteminde ise daha düşük mikronlu partiküler maddeler sudan uzaklaştırılır. Ters Osmoz (RO) aşamasına gelindiğinde membranlara giren su içindeki tüm ağır metal ve bakteriyolojik kirlilikten %98 oranında temizlenir. Son aşamada ultraviyole arıtma sisteminden geçirilen su içerisinde bulunabilecek tüm mikrobiyolojik kirlilikten de arındırılmış olur. Böylelikle elde edilen ham suyun, standart  içme suyu kalitesine ulaşması sağlanmıştır.
Mobil içme suyu arıtma sistemi Fas’a gönderilmek üzere  İstanbul, Türkiye merkezimizde projelendirilip üretimi yapılmıştır. A.O. Smith uzman mühendisleri tarafından yerinde kurulum, gerekli kontroller ve personel eğitimi sonrasında sistem çalıştırılma aşamasına getirilmiştir.

fas3 fas8 fas7

Detaylı bilgi için, lütfen buraya tıklayın…