120 m3/Gün Kapasiteli Reverse Sistemi | Grado Gürcistan

120 m3/saat Laboratuvarımızda analizi yapılan ham su ile müşterimizin ihtiyacı doğrultusunda,kuyudan çıkan ham suyun üretimde proses suyu kalitesine ulaştırılması için yapılan arıtma …

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

2,5 m3/saat İzmir Aygaz Işıkkent Dolum Tesislerinde bulunan kimyasal nitelikli atık suların geri kazanılması amaçlanmıştır. İşletmede kamp tüpü, 12 kg’lık mutfak tüpleri …

Akyol İçecek Üretim Tesisi Ters Osmoz Su Arıtma Projesi

24 m3/saat Akyol İçecek Üretim Tesisi Ters Osmoz Su Arıtma Sistem Projesi.Bu projede İçme Suyu ve Gazlı – Gazsız içecek üretim fabrikasında, …

Tarımsal Sulama Projesi | Azerbaycan

1,800 m3/saat Yapmış olduğumuz Tarımsal sulama Projesinde Araz nehrinin bir kolu olan akarsu kanalından saatte bir pompa ile 1,800 m3 suyu 600’lük …

Paket Atık Su Arıtma Sistemleri | İzmir

100m3/gün İzmir Yamanlar Köyü Mesire Alanında bulunan evsel nitelikli atık suların arıtılması amaçlanmıştır. Atıksu Arıtma tesisinde arıtma işlevini yerine getiren bakteriler sayesinde …

Tarımsal Sulama Projesi | Bağdat

7500 m3/saat Bağdat Kerrade bölgesinde tarımsal sulama projesi için dizayn edilen sistem 4 adet 14MSS basınçla 30,000 m3/h su ile 222.000 m2 …

Mobil İçme Suyu Arıtma Sistemi | Fas

10 m3/saat Bu projemizde öncelikle A.O. Smith laboratuvarlarında test ettiğimiz ham suyun içeriğinde bulunan toplam çözünmüş tuz miktarının içme suyu standartlarının üzerinde …

İçme Suyu Üretim Tesisi | Özbekistan

5 m3/saat Müşterimizin ihtiyacı doğrultusunda ve yapılan analizler neticesinde kuyudan çıkan ham suyun içme suyu kalitesine ulaştırılması için yapılan arıtma sistemimizde, kum …

Açık Kanal UV Sistemi | Muğla

432 m3/saat Atıksu arıtma tesislerinden doğaya deşarj edilen sulardaki kimyasal kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanan en ekonomik ve ileri teknoloji sistemlerden biri …